Årets gang

I løbet af året har vi forskellige traditioner og spændende aktiviteter. Læs her, hvordan årets gang er i Kildehuset.

I Kildehuset har vi årlige traditioner, der er med til at gøre Kildehuset til det, vi er. En del af vores traditioner skabes årligt i samspil med vores fantastiske forældregruppe.

Vores traditioner er blandt andet:

  • Fastelavn
  • Påskefrokost
  • Bedsteforældre-plantedag
  • Arbejdslørdag
  • Sommerfest
  • Julefest med Lucia med mere

For mere information se Kildehusets årshjul, det hænger på informationstavlen ved hovedindgangen.

Vores aktiviteter

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg