Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Vi vægter forældresamarbejdet højt. Som forældre er I vores vigtigst samarbejdspartner i det daglige i forhold til jeres barns trivsel og udvikling.

Vi ønsker at skabe et samarbejde med jer, der er præget af åbenhed, dialog og gensidighed. Når ”vi” (forældre/pædagoger) deler viden, er det med til at give jeres barn en sammenhængende hverdag.

Det er vigtigt for os, at I har en god fornemmelse af jeres barns dagligdag. I dagligdagen vægter vi primært information om, hvordan barnet har haft det.

Afviklede og planlagte aktiviteter, nyheder, hvad vi er optaget af for tiden og meget mere, informerer vi om via Aula, som er vores digitale kommunikationsplatform. Vi opfordrer jer til at give jer tid til at hente information om jeres barns hverdag i Kildehuset. Hvis teknikken driller, er vi klar til at hjælpe.

Vi er meget opmærksomme på, at forældres behov og ønsker for dialog og samarbejde kan variere over tid, og nogle perioder kan være større end andre. Vi stiller os altid til rådighed for en samtale. Tag blot kontakt til jeres primære kontaktperson og lav en aftale herom.

Vores forældresamarbejde foregår på mange forskellige niveauer - eksempelvis:

 • Jeres første besøg i Kildehuset.
 • Jeres første dage i Kildehuset.
 • Den gode begyndelse - indkøring.
 • Forældresamtale efter opstart - cirka 1-3 måneder.
 • Godmorgen- og godeftermiddag-kontakt.
 • Jeres barns stjernestunder.
 • Den gode afslutning - skoleparathed.
 • Årlige forældresamtaler - ved dialog-profil.
 • Årlige forældremøder.
 • Samtaler efter behov - eksempelvis ved bekymringer.
 • Aula - Kildehusets digitale kommunikation.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg