Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Pædagogik

Vi mener, at genkendelighed og struktur danner det bedste grundlag for tryghed, læring og udvikling for børnene. Læring foregår overalt i hverdagen - i hverdagens rutiner, i planlagte pædagogiske aktiviteter, på egen hånd, i den frie leg og i fællesskabet med andre. De voksne leder, støtter og inspirer til læring. For os har børnene forskellige forudsætninger - de lærer på forskellige måder.

Nærvær

Vi lægger meget vægt på at være nærværende med børnene i øjeblikkene af glæde, ro, uro, ked af det hed, frustration og alt det ind i mellem. Børn har brug for at blive mødt og forstået i alle livets nuancer.

I samværet  med børnene giver vi os tid til både den verbale og nonverbale kommunikation. Vi lytter til, hvad børnene har at fortælle og opfordrer børnene til at lytte til hinanden.

På en respektfuld måde er vi sammen med barnet, hvor vi bruger vores indlevelsesevne til at forstå barnet og sætte os ind i barnets verden ved at anerkende dets tanker og behov.

Pædagogisk læreplan

I vores daglige pædagogiske arbejde, beskæftiger vi os med de 6 læreplanstemaer, som er:

  • Alsidig, personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Læreplanen synliggør og støtter op om vores kerneopgave: At skabe læringsmiljøer, der understøtter og bidrager til alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vores mål er at medvirke til at skabe harmoniske børn, der kan begå sig blandt andre mennesker, og derudover skal børnene støttes og stimuleres på alle områder i deres udvikling.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg